Monti Giovanni Giacomo (1620/ 1692)

1620/ 1692
RDF