Bütschli, Otto (francoforte S. M. 1848 - Heidelberg 1920)

Francoforte s. M. 1848 - Heidelberg 1920
RDF