mensola, elemento d'insieme - bottega napoletana (sec. XVIII)

mensola,