stipite, frammento - ambito italiano (secc. XIX/ XX)

stipite, 1848 - 1911